Menú

Productes

PLANTILLA TALADRAR ALLOTJAMENT PERFIL SUPORT SD

• Marcat o trepat previ de les posicions de fixació dels allotjaments de perfil de suport de SERVO-DRIVE 
• És possible l’aplicació tant en el cos muntat com en els components individuals (sobre inferior, sobre superior o travesser)

Clic per veure la descripció

Vídeo: